article-image
2018-03-13

Konkurs Wielkanocny

Zapraszamy wszystkie Przedszkolaki wraz z Rodzinami

do udziału w V edycji

wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego


,,POMYSŁOWE OZDOBY WIELKANOCNE''


REGULAMIN KONKURSU


Cele konkursu:

*Zachęcanie do działań twórczych dzieci oraz współpracy z rodzicami, mającej formę dobrej zabawy.

*Kształtowanie umiejętności wyrażania dziecięcych emocji i przeżyć poprzez kreatywną pracę.

*Rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.

*Zaangażowanie rodziców do brania czynnego udziału w życiu przedszkolnym dzieci, mającego charakter twórczy.


Warunki uczestnictwa:

*Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 3 latki, 4 latki, 5 - 6 latki.

*Technika pracy: praca przestrzenna.

*Każdy przedszkolak wraz ze swoim rodzicem oddaje jedną ozdobę wielkanocną.

*Ozdoba powinna być podpisana: imieniem, nazwiskiem i nazwą grupy, do której uczęszcza dziecko oraz imieniem i nazwiskiem rodzica, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

*Udział w konkursie należy zgłaszać do wychowawców poszczególnych grup przedszkola do dnia 21.03.2018r. (środa).


*Prace konkursowe należy przynosić do wychowawców poszczególnych grup przedszkola do dnia 26.03.2018r. (poniedziałek).

*Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 28.03.2018r., połączone z wystawą prac. Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani dyplomami, a wykonane ozdoby będą mogli odebrać od 28.03.2018r. - 30.03.2018r.

*Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność prac oraz zgodność z tematyką.


Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy uczestnikom

miłej zabawy w tworzeniu prac artystycznych!

Powrót

Zobacz filmik z naszego przedszkola